Informacje dla przedstawicieli nauki

W tej sekcji znajdą Państwo informacje o wykonywanych przez nas badaniach patomorfologicznych i ofercie badań specjalistycznych, skierowanej do przedstawicieli świata nauki.

Oferujemy pełny zakres usług patomorfologicznych dla instytucji naukowych. Nasz Zespół wielokrotnie wspomagał swoją wiedzą i doświadczeniem grupy naukowców w Polsce i poza jej granicami.
Nasi Technicy są w stanie opracować protokoły opracowania histologicznego nawet bardzo wymagających materiałów, w tym substancji nieorganicznych implantowanych do tkanek, bądź materiałów ulegających degradacji pod wpływem klasycznych odczynników stosowanych w histochemii.
Udział w każdym projekcie poprzedzamy konsultacjami i stworzeniem szczegółowego protokołu dalszych działań.
Służymy kompleksowym doradztwem w zakresie projektowania, wykonania i interpretacji badań z wykorzystaniem technik patomorfologicznych.
Wycenę współpracy ustalamy indywidualnie, na podstawie obszerności ocenianego materiału oraz z uwzględnieniem wyceny niezbędnych badań immunohistochemicznych i molekularnych.
Zapraszamy do kontaktu jednostki naukowe, pracownie oraz indywidualnych badaczy, jesteśmy otwarci na każde wyzwanie.