Historia

Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej Spółka z o. o. powstała jako forma kontynuacji i rozwinięcia działalności Gabinetu Diagnostyki Patomorfologicznej dr n. med. Jarosława Wejmana. Jesteśmy jedną z najstarszych w Polsce i Warszawie prywatnych pracowni patomorfologii, bowiem początki naszej działalności sięgają roku 1997.
Od chwili powstania, naczelną zasadą funkcjonowania pracowni, stało sie utrzymanie wysokiej jakości oferowanych usług. Dzięki temu od ponad 20 lat cieszymy się zaufaniem wielu lekarzy, prowadzących indywidualne praktyki oraz dużych podmiotów, świadczących usługi medyczne na terenie całej Polski.
Obecnie, w czasach medycyny spersonalizowanej, to właśnie diagnoza patomorfologa jest podstawą terapii celowanej nowotworów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze diagnozy spełniały standardy Polskiego Towarzystwa Patologów.
Medycyna jest dla nas pasją i sztuką. W budowaniu naszej marki dbamy o każdy szczegół - od rzetelnej diagnozy i działalności badawczo-rozwojowej, przez logistykę, aż po spójną identyfikację wizualną spółki. Dlatego jesteśmy dumni, że twórcą naszego logo jest wybitny grafik Piotr Bojanowski (1946-2019). Projektant grafiki użytkowej, autor wielu znanych logotypów. Absolwent i wieloletni wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Nasz Zespół stanowią doświadczeni lekarze patomorfolodzy, którzy łączą pracę diagnostyczną z działalnością naukową i dydaktyką. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić szeroki wachlarz usług patomorfologicznych naszym kontrahentom.

Zespół

Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej

Nasz Zespół tworzą doświadczeni patomorfolodzy łączący pracę diagnostyczną z działalnością naukową w jednostkach klinicznych, uczelniach medycznych oraz instytutach naukowych.

Dr n. med. Jarosław Wejman

Założyciel, prezes zarządu i główny konsultant Spółki. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni kierownik Zakładu Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Działalność naukową poświęcił w szczególności nieswoistym chorobom zapalnym jelit.

Dr Joanna Ostrowska

Współzałożycielka Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracownik Zakładu Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Konsultant w zakresie patologii urologicznej i przewodu pokarmowego.

Dr n. med. Michał Pyzlak

Współzałożyciel, wiceprezes zarządu do spraw medycznych. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pracownik Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Konsultant w zakresie patologii urologicznej i dermatopatologii.

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kupryjańczyk

Konsultant w zakresie patologii ginekologicznej. Profesor Kupryjańczyk jest współautorką klasyfikacji nowotworów narządu rodnego WHO z 2014 roku. Swą działalność naukową i diagnostyczną, ukierunkowaną na patomorfologię ginekologiczną i biologię molekularną, prowadzi w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Dr n. med. Katarzyna Roszkowska-Purska

Konsultant w zakresie patologii ginekologicznej, patologii gruczołu sutkowego, trzustki i nadnerczy. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracownik Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Dr Agnieszka Turowicz

Lekarz z rozległym doświadczeniem w patologii onkologicznej. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Przez 20 lat związana z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Konsultant w zakresie patologii ginekologicznej, gruczołu sutkowego i tarczycy.

Dr Krzysztof Siemion

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.

Dr Kamil Sokół

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył specjalizację w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Szczególnie zainteresowany patologią kości, chorób głowy i szyi oraz patomorfologiią cyfrową.